Ønsker du å bli en mester i å lede møter på en måte som inspirerer og skaper gjennomføringskraft? Eller ønsker du kanskje å skape en effektiv møtekultur på hele arbeidsplassen din?

Undersøkelser viser at så mange som 75 % av møtedeltakere opplever møter som lite effektive. Det tilsvarende tallet for møteledere er 50 %. Kjenner du deg igjen? Det er store variasjoner mellom ulike arbeidsplasser, men de aller fleste har erfaringer med ineffektive møter. Kurset presenterer en metode for planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter. Metoden består av 12 konkrete prinsipper for effektive møter. Det blir en kort teoretisk innføring, arbeid med case og praktisk trening. Deltakerne får også tid til å dele erfaringer med hverandre og det blir utdelt maler og verktøy som kan benyttes på arbeidsplassen etter kurset.

Kurset passer for alle som leder møter og som ønsker å bruke sin egen og andres tid smartere.

Opplegget er teoretisk forankret og praktisk rettet, og dekker blant annet:

 • Møtets formål og agenda
 • Smart håndtering av dokumentasjon (innkalling, underlag, referat)
 • Forventningsstyring og innkalling av de rette møtedeltakerne
 • Valg av møtearena
 • Konkrete teknikker for møteledelse
 • Involvering av deltakerne
 • Beslutningsprosessen
 • Delegering og oppfølging – håndtering av aksjonslister
 • Evaluering av møter
 • Tid: På forespørsel
 • Sted: Oslo
 • Kr 3.450,-.
Påmelding Kontakt Oss
olav-johansen

Kursholder: Olav Johansen er utdannet cand.paed. fra Universitetet i Oslo med spesialisering i undervisning og ledelse. Han har i flere år arbeidet med kompetanseutvikling, lederutvikling og organisasjonsutvikling. Han er til daglig høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og leder av Senter for erfaringsbasert ledelse. Johansen underviser i HR, kompetanse, ledelse, forhandling og påvirkning ved flere høyskoler og holder foredrag og seminarer i arbeidslivet.