Vi forhandler omtrent daglig, og måten vi forhandler på har betydning for resultatet vi oppnår. Har du kontroll og oversikt i forberedelsene til forhandlinger? Klarer du å oppnå den beste avtalen i enhver situasjon?

Noen ganger foregår forhandlinger som en konkurranse mellom partene, andre ganger er det preget av samarbeid og vinn-vinn-tenkning. De beste forhandlerne, de som oppnår de beste resultatene, har flere fellestrekk i sin tilnærming. Denne treningsdagen i forhandlingsteknikk formidler nyttig innsikt som viser hvilke ferdigheter og væremåter som lønner seg. Det arbeides med reelle forhandlingscase fra arbeidslivet og praktiske treningsoppgaver, slik at du utvikler både ferdigheter og trygghet til å gjennomføre nye teknikker i praksis.

Hvis du føler du at du har potensial for å oppnå bedre resultater i forhandlingsprosesser, er dette et relevant kurs for deg. Kurset passer for deg som forhandler innen salg, innkjøp, prosjekt og HR.

Kurset dekker blant annet:

  • Fordelingsforhandlinger (posisjon)
  • Integrasjonsforhandlinger (samarbeid)
  • Hva kjennetegner de beste forhandlerne?
  • Metode for strategisk påvirkning
  • Kommunikasjon og konflikthåndtering
  • Suksessfaktorer og fallgruver
  • Tid: På forespørsel
  • Sted: Oslo
  • Kr 3.450,-.
Påmelding Kontakt oss