Serien av prosessverktøy består av alt fra korte ice-breakers til mer omfattende teamøvelser. Verktøyene kan være nyttige for ledere, prosjektledere, HR-medarbeidere, konsulenter og andre som ønsker ideer og konkrete fremgangsmåter til hvordan man kan få grupper til å jobbe bedre sammen.

Hvilken retning er nord?

Dette er et verktøy som hjelper til med å løse opp stemningen på kurs, samlinger og foredrag. Øvelsen inkluderer et fysisk avbrekk, og passer godt for å illustrere viktige poenger i forbindelse med plan- og strategiarbeid hvor man skal sette felles retning.

Forventningsavklaring

Når du starter opp et møte, kurs, seminar eller prosjekt, vil felles forståelse og avklarte forventninger gi større sjanse for suksess. Ved å avdekke deltakernes forventninger vil du oppdage mulige hindringer lenger fremme.

Mitt våpenskjold

Godt samarbeid i en gruppe krever at man kjenner hverandre, vet hva de enkelte liker, er gode på og hva de trenger hjelp til fra de andre. Hensikten med denne øvelsen er å bli bedre kjent, skape trygghet, tilhørighet og tillit i en gruppe som skal arbeide sammen over tid.

Et fremtidsbilde

Dette er en inspirerende øvelse som hjelper avdelinger, team, ledergrupper, prosjektgrupper med å sette bilder og ord på hvor de ønsker å være om 1-2-3 år. Den passer ypperlig både for nye og etablerte grupper som trenger et fornyet målbilde.

Hva de andre ikke vet

Dette er en bli-kjent-øvelse som kan brukes for å gjøre kjedelige presentasjoner litt mer interessante. Deltakerne må fortelle noe om seg selv som ingen andre vet.

Gjett hvem

Se for deg en gruppe mennesker som får opplest lapper med forskjellige utsagn eller informasjon. Innholdet på alle lappene tilhører en person i gruppen. Men hvem? Det må deltakerne selv gjette seg frem til.

Fleip eller fakta

Hvor godt kjenner du dine kolleger? Her er en morsom bli-kjent-øvelse som stimulerer kreativitet og passer godt for kolleger, team eller arbeidsgrupper som allerede kjenner hverandre litt fra før.

Spilleregler

Denne øvelsen passer godt som innledning til lengre møter, workshops eller samlinger. Den passer også som oppstartsøvelse for prosjektgrupper, team og avdelinger.

Pussig sammentreff

Hva er det merkeligste to tilfeldig personer klarer å finne ut at de har til felles i løpet av 8 minutter? Her er en oppvarmingsøvelse som passer godt for å bli kjent i grupper der deltakerne ikke kjenner hverandre fra før.

Kollegaveiledning

Det er et stort potensial kunnsutvikling på arbeidsplassen, gjennom veiledning og erfaringsutveksling blant kolleger. Denne metoden passer godt for problemløsning og kollegastøtte i ledergrupper, faggrupper, avdelinger, team og prosjektgrupper.