Har du flyttet inn i postkassen?

 

Pling, pling! Du kjenner igjen lyden, ikke sant? Det er e-postene som strømmer inn mens du stadig lar deg avbryte for å sjekke den siste. Har du som mange andre flyttet inn i postkassen og jobber derifra?

Det er ikke noe galt med e-post, i og for seg. Systemet har revolusjonert vår korrespondanse når det gjelder hastighet og rekkevidde. Problemet er, som en deltaker i en av våre nettverksgrupper formulerte det, at «vi ville jo aldri i gamle dager funnet på å flytte inn i postrommet å jobbe derifra, bare for å være sikker på å få all post og reklame umiddelbart». Resten av gruppen var samstemt: «Nei, vi ville jo ikke det». Så da er det kanskje ikke e-postene i seg selv da, som er problemet?

Løsningen for vår venn over ble å prøve ut en ny vane om å lese e-post kun tre ganger om dagen: Kl 9, 12 og 16. Mellom disse tidspunktene skulle hun ikke bare la være å lese e-post, hun ville lukke hele e-post-programmet. Hun ville altså ikke bare slå av varslinger og lyder, men stenge ned programvaren. Erfaringene etter de første ukene var så gode at mange andre i nettverksgruppen prøvde ut det samme. De rapporterte om større ro, bedre konsentrasjon og mer tid til sammenhengende arbeid med krevende oppgaver.

Kun en av 12 deltakere registrerte negative tilbakemeldinger fra kolleger. Det handlet om at han svarte for sent på e-poster. Det sier kanskje noe om hvor godt vant de andre var fra før? For hans del ble den videre løsningen at han la inn en liten kommentar i e-postsignaturen: Jeg leser e-post hver formiddag og ettermidag.

Kort oppsummert:

Aksjon Mulig resultat
Bestem deg for å lese e-post på faste tidspunkter noen få ganger per dag. Du blir sjef i egen hverdag og må selv bestemme hvor du skal bruke tiden din.

 

Husk: Godt gjort er bedre enn godt sagt. Det er ikke det å forstå poenget i bloggposten ovenfor som er vanskelig, men å prøve det ut i praksis i din egen hverdag for å se om det funker for deg.

Følg oss på LinkedIn eller Facebook. Nye blogginnlegg hver uke.