Ønsker du å systematisere kompetansearbeidet i din virksomhet? Lurer du på hvordan du kan evaluere effekten av kompetansetiltak eller utvikle en kompetansestrategi?

  • – Hvordan gjennomføre en behovsanalyse?
  • – Hvordan utvikle en kompetansestrategi basert på virksomhetens behov?
  • – Hva kjennetegner effektive kompetansetiltak?
  • – Hvordan sikre at tiltakene fører til læring og prestasjoner i praksis?
  • – Hvordan evaluere effekten av kompetansetiltak?
  • Tid: På forespørsel
  • Sted: Oslo, Felix konferansesenter
  • Kr 3.450,-.
Påmelding Kontakt oss

Kurset passer for deg som jobber strategisk eller operativt med kompetanseutvikling. Det er relevant for både HR-ledere og for fagspesialister på området HR-utvikling. Ta gjerne med deg relevante strategidokumenter eller andre overordnede planer for din virksomhet på kurset. Hvis dere allerede har kompetanseplaner eller -strategier, kan du ta med dem også.

Kursholder: Olav Johansen er utdannet cand.paed. fra Universitetet i Oslo med spesialisering i undervisning og ledelse. Han har i flere år arbeidet med å hjelpe ledere, tillitsvalgte, team og organisasjoner med kompetanseutvikling, lederutvikling og påvirkningsprosesser. Han er til daglig høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og leder av Senter for erfaringsbasert ledelse. Johansen underviser i HR, kompetanse, ledelse, forhandling og påvirkning ved flere høyskoler og holder foredrag og seminarer i arbeidslivet.

Kurset i kompetanseutvikling tar for seg planlegging, gjennomføring og evaluering av kompetansearbeid. Du får arbeide med egne og andres case, utveksle erfaringer på tvers i gruppen og få mange praktiske eksempler av kursholderen. Du vil også få med deg maler og verktøy hjem, som kan tilpasses din virksomhet. Kurset er teoretisk forankret og praktisk rettet, og dekker blant annet: