Om oss

Vår visjon er å være en ledende nettverksbygger innen erfaringsbasert ledelse. Vi driver jordnær og handlingsorientert lederutvikling. Våre nettverksgrupper og arenaer for erfaringsdeling skaper mot og gjennomføringskraft.

Balanse mellom teori og praksis

Vi er i alt vårt arbeid opptatt av en erfaringsbasert tilnærming. Metodene vi bruker er basert på anerkjent teori, men vi ser ikke på teori som fasit for utøvelse av god ledelse. I praksis handler ledelse om praksis. Hos oss er forskning og teorier å regne som ideer og hypoteser for god lederatferd. Hypotesene må prøves ut i egen hverdag for å gjøres gyldige. Vi bruker nettverksgrupper og andre læringsarenaer for å utvikle ideer, lage konkrete handlingsplaner og diskutere læringserfaringer.  

Verktøy

Vi tror ikke at man blir en god leder utelukkende av å lese bøker og pugge oppskrifter. Det finnes allikevel en rekke verktøy som kan være nyttige når de brukes bevisst og kritisk. Vi har samlet det beste fra forskning og egen erfaring, og tilbyr derfor våre kunder en serie verktøy, maler og metodikk som kan prøves ut og testes i egen hverdag.

Trening

Det er avgjørende å trene på den atferden man vil se mer av. Kunnskap er viktig, men ikke nok, man må etablere nye vaner for å skape endring. Dette krever praktisk øvelse over tid. Vi arbeider derfor mye med bruk av case og andre relevante oppgaver, hvor lederne får bryne seg på kjente problemstillinger og trene på å bruke nye ferdigheter.

Handling

Vi forsøker å unngå tunge analyser og omfattende målinger – fordi det som regel finnes nok kunnskap. Oppmerksomheten rettes heller mot å sette i gang bevegelser og prøve ut ny atferd – fordi det aldri blir noen forandring uten at noen gjør noe annerledes. Og så analyserer vi, lærer og justerer underveis. Vi ser at det skapes mot, handlekraft og bevegelse i disse erfaringsbaserte prosessene.

Olav Johansen

Grunnlegger og daglig leder

+47 970 32 052

olav@erfaringsbasertledelse.no

Olav jobber med lederutvikling, kompetanseutvikling, praksisfellesskap og påvirkning. Olav arbeider også som førstelektor ved Høyskolen Kristiania og Universitetet i Sørøst-Norge. Han har lang erfaring fra ledelse, kompetanseutvikling, markedsføring og salg, og har skrevet flere lærebøker innen sine felt. Les mer på olavjohansen.no.

Marianne Stokke

Assosiert partner

+47 911 39 008

marianne@erfaringsbasertledelse.no

Marianne jobber med leder- og organisasjonsutvikling, selvledelse og stressmestring. Hun har lang erfaring fra HR, og har jobbet bredt med både HR utvikling og HR ledelse. Hun har erfaring fra flere store, internasjonale virksomheter som Telenor og Discovery. Marianne driver programmer for stressmestring og balanse, praksisfelleskap og karriereveiledning.

Anne Gina Sveaass

Assosiert partner

+47 928 51 011

annegina@erfaringsbasertledelse.no

Anne Gina jobber med leder- og organisasjonsutvikling. Hun har tidligere erfaring som konsulent og direktør for organisasjonsutvikling. Anne Gina sitt spesialfelt er organisasjonsutvikling, praksisfelleskap og endringsledelse. Les mer på annegina.no.

Bilde+Bastian+Lie-Nielsen (2)

Bastian Lie-Nielsen

Assosiert partner

+47 918 79 068

bastian@kmc.no

Bastian har vært rådgiver siden 1996 og har en unik kombinasjon av bred teoretisk innsikt og lang praktisk erfaring. Han har ledet og deltatt i nærmere 100 endringsprosjekter i offentlig og privat sektor, i Norge og internasjonalt. Hans spesialfelt er måling og utvikling av kunnskapsbedrifter, som har også har skrevet 3 fagbøker om. Bastian er utdannet Siviløkonom MBA og har vært høyskolelektor II ved Handelshøyskolen BI siden 1990. Les mer på kmc.no.

oystein-ramseng

Øystein Ramseng

Assosiert partner

+47 957 45 534

oystein@erfaringsbasertledelse.no

Øystein er læringsarkitekt og jobber med design, utvikling og implementering av lærings- og endringsprosesser i organisasjoner. Hans spisskompetanse er kompetansestrategi, komplekse læringsprosesser og dialogbasert læring. Les mer på ytrevenstre.no.

Anders Gulbrandsen spesialist i kognitiv terapi og krisemestring

Anders Gulbrandsen

Assosiert partner

+47 934 34 075

anders.gulbrandsen@hotmail.no

Anders er utdannet intensivsykepleier, har videreutdannelse innen kommunikasjon og krisekommunikasjon og er utdannet kognitiv ved Norsk Forening for Kognitiv terapi. Han har 20 års erfaring innen arbeid med personer i kriser og vanskelige livssituasjoner. I dag jobber han som spesialrådgiver i krisehåndtering og kognitiv terapeut. Les mer på agsante-no.webnode.com.

Kontaktinfo

null

Org.nr: 912 626 369 MVA

Senter for erfaringsbasert ledelse AS

post@erfaringsbasertledelse.no

Øvre Åsvei 15, 1341 Slependen

970 32 052

Send oss en melding