Kurs og seminarer

Påvirkning og gjennomslagskraft

Ønsker du større gjennomslagskraft? På kurset lærer du å bruke påvirkning i praksis, på en etisk måte. Du får kunnskap om påvirkning hentet fra en rekke fagområder, og lærer å bruke MIRAKEL-metoden – en systematisk tilnærming til strategisk påvirkning. Seminaret får svært gode tilbakemeldinger og blir for mange et vendepunkt for hvordan de arbeider med å nå sine mål.

 • Tid: På forespørsel
 • Sted: Oslo
Mer info

Effektive møter

Undersøkelser viser at opp mot halvparten av møtedeltakere opplever møter som lite effektive. På denne treningsdagen lærer du inspirerende og effektive metoder for planlegging, gjennomføring og oppfølging av gode møter. Det blir presentasjon av konkrete metoder, erfaringsdeling mellom deltakerne og arbeid med reelle case. Det deles ut maler og verktøy som kan benyttes på arbeidsplassen etter kurset.

 • Tid: På forespørsel
 • Sted: Oslo
Mer info

Strategisk kompetanseutvikling

Ønsker du å systematisere kompetansearbeidet i din virksomhet? Lurer du på hvordan du kan evaluere effekten av kompetansetiltak eller utvikle en kompetansestrategi? Her lærer du om planlegging, gjennomføring og evaluering av kompetansearbeid. Du får arbeide med egne og andres case, utveksle erfaringer på tvers i gruppen og får maler og verktøy som kan brukes i din virksomhet.

 • Tid: På forespørsel
 • Sted: Oslo
Mer info

Forhandlingsteknikk

Vi forhandler omtrent daglig, og måten vi forhandler på har betydning for resultatet vi oppnår. Har du kontroll og oversikt i forberedelsene til forhandlinger? Klarer du å oppnå den beste avtalen i enhver situasjon? Denne treningsdagen i forhandlingsteknikk formidler nyttig innsikt om hvilke ferdigheter og væremåter som lønner seg. Det arbeides med reelle case og legges opp til erfaringsdeling mellom deltakerne.

 • Tid: På forespørsel
 • Sted: Oslo
Mer info

Presentasjonsteknikk

Målet med kurset er individuell forbedring og trygghet i presentasjonssituasjoner, uansett hvor mye eller lite du kan fra før. Du lærer hvordan du fremstår tryggere, tydeligere og mer overbevisende – uavhengig av din fagkompetanse. Vi bruker videoopptak for best mulig tilbakemelding og deltakerne presenteres for en stor verktøykasse med presentasjonsteknikker, samlet i boken “101 presentasjonsteknikker” som er inkludert i kurset.

 • Tid: På forespørsel
 • Sted: Oslo
Mer info

Stressmestring og personlig effektivitet

Ønsker du å frigjøre arbeidskapasitet, skape bedre balanse i hverdagen og få mer overskudd? Dette programmet over tre dager legger opp til at deltakerne vil få konkrete tips og øvelser, samt mulighet til å prøve ut nye teknikker i periodene mellom kursdagene. Programmet er evaluert ved ulike metoder og viser at deltakerne oppnår gode resultater.

 • Tid: På forespørsel
 • Sted: Oslo
Mer info

Nettverksgruppe for HR ledere og spesialister

Hensikten med nettverksgruppen er erfaringsdeling, støtte og videreutvikling innen fagområdet HR-utvikling, herunder tema som kompetanse, læring, organisasjonsutvikling, lederutvikling, organisasjonsundersøkelser, målinger og lignende. Innholdet vil bli direkte knyttet til deltakernes oppgaver og utfordringer i sin hverdag. Målgruppen er ledere og spesialister innen HR-utvikling og strategisk HR – som er sulten på ny læring og ennå ikke har funnet alle svarene.

 • Tid: Løpende opptak
 • Sted: Oslo
Mer info

Nettverksgruppe for operative ledere

Å være en god leder hver dag krever både kunnskap, ferdigheter, mot og overskudd. Da er det fint å ha en nøytral arena hvor man kan møte andre ledere og utveksle erfaringer, få faglig påfyll, og gode verktøy du kan ta i bruk umiddelbart. Lederutvikling er en livslang reise, ikke en snartur. Gode arenaer for utvikling foregår derfor over tid – ikke et par dager. Nettverksgruppen for operative ledere er en slik arena: korte samlinger, hver annen måned, og over så lang tid du ønsker.

 • Tid: Løpende opptak
 • Sted: Oslo
Mer info

Nettverksgruppe for deg som er ny i lederrollen

Overgangen fra fagarbeider til leder kan oppleves mer krevende enn mange forventer. Ikke skal du bare forholde deg til historikken etter en tidligere leder – du skal også sette din egen agenda, vise retning og skape tillit. Samtidig vet du at det er ekstra mye oppmerksomhet på deg i denne perioden, og mange har forventninger både til deg og det du skal få til. Da er det nyttig å ha en nøytral arena hvor du kan møte andre ledere i samme situasjon, utveksle erfaringer, få faglig påfyll og gode verktøy som du kan ta i bruk umiddelbart.

 • Tid: Løpende opptak
 • Sted: Oslo
Mer info