Formål: Formålet med nettverksgruppen er erfaringsdeling, støtte og videreutvikling innen fagområdet HR, herunder tema som employer branding, rekruttering og onboarding, leder- og organisasjonsutvikling, arbeidsrett, lønn- og goder, personaladministrasjon, omorganisering, endring og nedbemanning. Innholdet vil bli direkte knyttet til deltakernes oppgaver og utfordringer i sin hverdag.

Målgruppe: Deg som er ny i HR rollen, og som ønsker et eksternt nettverk og faglige sparringspartnere.

  • Tid: Oppstart Februar 2017
  • Sted: Oslo
  • Kr 5.900,- pr. halvår
Påmelding Les Mer

Hva får du igjen som medlem?

I løpet av et år arrangerer vi seks halvdagsmøter i gruppen. Alle deltakerne får en egen loggbok, tilpasset faglig påfyll, samling av relevante prosessverktøy for ledelse, en time individuell veiledning og enkel servering på møtene. En gang i året utvides et av møtene med et sosialt arrangement inkludert middag. Antall deltakere er begrenset. Medlemmer får også redusert pris på alle produkter og foredrag i regi av Senter for erfaringsbasert ledelse, samt spesialtilbud på andre tjenester innen leder- og kompetanseutvikling dersom det skulle være aktuelt.

Fasilitatorer vil være Anne Gina Sveaas og Marianne Stokke 

Kontakt oss for spørsmål / meld deg på her