Formål:

Overgangen fra fagarbeider til leder kan oppleves mer krevende enn mange forventer.

Ikke bare skal du forholde deg til historikken etter en tidligere leder, men du skal også sette din egen agenda, vise retning og skape tillit, alt i løpet av relativt kort tid. Samtidig vet du at det er ekstra mye oppmerksomhet på deg i denne perioden, og mange har forventninger både til deg og det du skal få til.

Da er det fint å ha en nøytral arena hvor man kan møte andre ledere i samme situasjon, utveksle erfaringer, få faglig påfyll, og gode verktøy du kan ta i bruk umiddelbart.

Målgruppe: Du som er ny i rollen som leder, enten det er gjennom et opprykk/endring internt, eller du har begynt i et nytt selskap som leder for første gang.

Hva får du igjen som medlem?

I løpet av et år arrangerer vi seks halvdagsmøter i gruppen. Alle deltakerne får en egen loggbok, tilpasset faglig påfyll, samling av relevante prosessverktøy for ledelse, en time individuell veiledning og enkel servering på møtene. En gang i året utvides et av møtene med et sosialt arrangement inkl. middag. Antall deltakere er begrenset. Medlemmer får også redusert pris på alle produkter og foredrag i regi av Senter for erfaringsbasert ledelse, samt spesialtilbud på andre tjenester innen leder- og kompetanseutvikling dersom det skulle være aktuelt.

Fasilitatorer vil være Marianne Stokke og Olav Johansen

Kontakt oss for spørsmål / meld deg på her

I denne nettverksgruppen vil vi ta for oss følgende temaer:

 • – Rolleavklaring: Gi slipp på den gamle, og tre inn i den nye
 • – Kommunikasjon: Kjenn dine verdier og hva du står for. Skap troverdighet gjennom tydelig kommunikasjon
 • – Læring: Lag en plan for hva du trenger å lære, og av hvem
 • – Tidlige seire: Identifiser noen viktige, uløste saker som du kan adressere umiddelbart
 • – Kritiske suksessfaktorer: hva må prioriteres umiddelbart, hva kan vente
 • – Forretningsforståelse: hvordan skaffe best mulig forståelse av forretningen, sett fra et annet perspektiv enn tidligere
 • – Teamet: Hvordan etablere tillit og få med deg teamet
 • – Balanse: Hvordan ta best mulig vare på deg selv i prosessen  

 

 

 • Tid: Oppstart februar 2017
 • Sted: Oslo
 • Struktur: Tre halvdagssamlinger over tre måneder
 • Kr 5.900,-.
Påmelding Kontakt Oss