Formål: Å være en god leder hver dag krever både kunnskap, ferdigheter, mot og overskudd. Da er det fint å ha en nøytral arena hvor man kan møte andre ledere og utveksle erfaringer, få faglig påfyll, og gode verktøy du kan ta i bruk umiddelbart.  Lederutvikling er en livslang reise, ikke en snartur. Gode arenaer for utvikling foregår derfor over tid – ikke et par dager. Nettverksgruppen for operative ledere er en slik arena: korte samlinger, hver annen måned, og over så lang tid du finner fornuftig.

Hensikten er å skape en arena for sparring, støtte, inspirasjon og utvikling innen praktisk ledelse. Aktuelle tema kan være situasjonsbestemt ledelse, motivasjon, vanskelige samtaler, sette gode mål, positiv påvirkning, delegeringsferdigheter m.m. Innholdet vil bli direkte knyttet til deltakernes oppgaver og utfordringer i sin hverdag som leder.

  • Tid: Oppstart Februar 2017
  • Sted: Oslo
  • Kr 5.900,- pr. halvår
Påmelding Kontakt Oss

Målgruppe: Førstelinjeledere/mellomledere som leder medarbeidere direkte, som har noen års erfaring som leder og som fortsatt er åpen, nysgjerrig og lærevillig.

Hva får du igjen som medlem?

I løpet av et år arrangerer vi seks halvdagsmøter i gruppen. Alle deltakerne får en egen loggbok, tilpasset faglig påfyll, samling av relevante prosessverktøy for ledelse, en time individuell veiledning og enkel servering på møtene. En gang i året utvides et av møtene med et sosialt arrangement inkl. middag. Antall deltakere er begrenset til 16. Medlemmer får også redusert pris på alle produkter og foredrag i regi av Senter for erfaringsbasert ledelse, samt spesialtilbud på andre tjenester innen leder- og kompetanseutvikling dersom det skulle være aktuelt.

Fasilitatorer vil være Anne Gina Sveaas og Olav Johansen

Kontakt oss for spørsmål / meld deg på her