Ønsker du å frigjøre arbeidskapasitet og skape bedre balanse og mer overskudd?

Programmet legger opp til at deltakerne vil få konkrete tips og praktisk trening i å forholde seg klokt til en krevende arbeidshverdag.

Målet med programmet er å skape bevissthet og innsikt i hva stress er og hva det gjør med oss, og gjennom endring av holdninger og adferd, forebygge demotivasjon og utbrenthet.

Programmet er handlingsorientert, ved at deltakerne både får og gir seg selv oppgaver som skal gjennomføres mellom samlingene. Dette for å stimulere til at alle gjør egne erfaringer i praksis, som danner grunnlag for ny innsikt og nye vaner.

Seminaret passer for alle som opplever at tiden ikke strekker til og som ønsker konkrete verktøy for bedre manøvrering i en hektisk hverdag.

Deltakeravgiften inkluderer boken “Til meg selv”, skrevet av Professor i ledelse, Tom Karp.

Våren 2017 skal Senter for erfaringsbasert ledelse gjennomføre et forskningsprosjekt i samarbeid med Høyskolen Kristiania og Professor Tom Karp, hvor ønsket er å belyse temaer innenfor selvledelse og stressmestring. Deltakerne vil bli spurt om å stille tilgjengelig for undersøkelser og spørsmål knyttet til dette, men det er frivillig å delta. Deltakelse vil anonymiseres.

Prosessen gjennomføres som et program bestående av fire samlinger over ca. tre måneder. I denne perioden jobbes det med utfordringer og problemstillinger fra deltakernes hverdag, slik at programmet ikke oppleves som en merbelastning, men blir en arena hvor man lærer å frigjøre kapasitet gjennom bruk av gode verktøy og prioriteringer.

De fire modulene vil ta for seg følgende temaer:

 • – Meg selv
  • – Stress
  • – Verdier
  • – Grensesetting
 • – Mine omgivelser
  • – Prioritering
  • – Planlegging
  • – Handlingsrom
 • – Min oppmerksomhet
  • – Oppmerksomhet
  • – Tankemønstre
  • – Offer/aktør
 • – En hverdag i balanse
  • – Livshjulet
  • – Forebygging
  • – Vedlikehold
 • Tid: På forespørsel
 • Sted: Sentralt i Oslo eller internt hos oppdragsgiver
 • Kr 6.900,-.
Påmelding Kontakt oss