Vi kontakter deg

Senter for erfaringsbasert ledelse driver jordnær og handlingsorientert lederutvikling. Vi setter i gang bevegelser og prøver ut ny atferd – fordi det aldri blir noen endring uten at noen gjør noe annerledes. Slik skaper vi resultater sammen med deg.

Ta kontakt

Vi kontakter deg

Senter for erfaringsbasert ledelse driver jordnær og handlingsorientert lederutvikling. Vi setter i gang bevegelser og prøver ut ny atferd – fordi det aldri blir noen endring uten at noen gjør noe annerledes. Slik skaper vi resultater sammen med deg.

Ta kontakt

Tjenester

Selvledelse

“Det er ikke det du sier til andre, men hva du sier til deg selv ” – Tom Karp, Professor i ledelse, Høyskolen Kristiania og Nord Universitet

De fleste av oss søker etter den gode følelsen av arbeidsglede i jobben vår. Når vi opplever arbeidsglede er det lett å gå på jobb, og det er lett å få ting gjort. Vi er i flytsonen.

Evnen til å forholde seg til seg selv og være våkent tilstede i eget liv vil være en av de viktigste ferdighetene vi kan utvikle fremover, både for eget personlig velvære, men også som konkurransefortrinn for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Senter for erfaringsbasert ledelse har gjennomført en rekke treningsprogrammer og tiltak innen stressmestring og personlig effektivitet, kommunikasjons- og presentasjonsteknikk, samt påvirkning og gjennomslagskraft. Vi tilbyr også karriereveiledning til enkeltpersoner eller som del av et bedriftsinternt tilbud.

lede-deg-selv

Stressmestring og personlig effektivitet

Målet med programmet er å skape bevissthet og innsikt i hva stress er og hva det gjør med oss, og gjennom endring av holdninger og adferd, forebygge demotivasjon og utbrenthet.

 Programmet legger opp til at deltakerne vil få konkrete tips og praktisk trening i å forholde seg klokt til en krevende arbeidshverdag.

Presentasjonsteknikk

Målet med kurset er å lære deg prinsippene for å føre et budskap helt frem til mottakerens hode og handlinger.  

Kurset bidrar til at du vil oppleve individuell forbedring og trygghet i presentasjon og formidling, uansett hvor mye eller lite du kan fra før.

Karriereutvikling

Målet med programmet er økt bevissthet rundt egen karriere, og en tydeliggjøring av hvilken vei man ønsker videre i karrieren.

 Vi tilbyr gode verktøy for bevisstgjøring av egne styrker og verdier, og kan bidra til å gi deg mer klarhet i hva du kan gjøre i nåværende jobb, eller hva du bør se etter og hvordan du skal gå frem dersom du ønsker å bytte arbeidsgiver.

Ledertrening

“I praksis handler ledelse om praksis” Jan Ketil Arnulf, Professor ved handelshøyskolen BI
meeting

Ledelse handler om å skape resultater gjennom andre. Skal man skape noe gjennom andre, bør man forstå hvordan man virker på andre og hvordan man skaper engasjement og får gjennomslag for det man ønsker å få til. Ledelse handler om å stake ut retning og vise vei, og hvordan man får med seg teamet sitt den samme veien. Ledelse handler om motivasjon, om å bygge tillit, om delegering og om læring. Ledelse i dagens komplekse virkelighet kan være krevende, men det meste kan trenes på. Vi har utviklet en serie moduler som består av grunnleggende lederferdigheter. I modulene går vi «rett på sak» – praktisk rettet med trening og erfaringsdeling. Modulene kan gjennomføres enkeltvis eller settes sammen til miniprogrammer. Vi gjennomfører både åpne treningsdager med påmelding og interne samlinger for våre kunder.

Effektive ledergrupper

Hvilke utfordringer står ledergrupper overfor og hva skal til for at de skal skape bedre resultater? I miniprogrammet «effektive ledergrupper” hjelper vi ledergrupper med å jobbe bedre sammen for å lykkes med sine mål og strategier. Programmet er handlingsorientert og samtidig basert på forskning. Det får svært gode tilbakemeldinger og viser gode effekter over tid.

Påvirkning og gjennomslagskraft

Ønsker du større gjennomslagskraft? I denne modulen trener vi på å legge frem saker på en måte som skaper oppslutning og gjennomslag. Deltakerne lærer å bruke en metode for å lage påvirkningsstrategier og trener på å bruke påvirkningsprinsipper i praksis.

Forhandlingsteknikk

Målet med denne modulen er å trene på konkrete forhandlingsteknikker som bidrar til å skape best mulig resultat for begge parter – både deg selv og de andre. Modulen hjelper deltakerne med individuell forbedring og trygghet i forhandlingssituasjoner, uansett hvor mye eller lite man kan fra før.

Praktisk endringsledelse

Dagens høye endringstakt krever at både ledere og spesialister mestrer klok manøvrering gjennom flere lag av endring. Endringsledelse krever ledelsesendring og denne modulen gir deg konkrete verktøy for å lede endringsprosesser helt i mål. Vi legger opp til erfaringsutveksling mellom deltakerne og praktisk problemløsning underveis.

Effektive møter

Undersøkelser viser at så mange som 50 – 75 prosent av møtedeltakere opplever møter som lite effektive. Ønsker du å bli dyktig på å lede møter som inspirerer og bidrar til gjennomføring? I denne modulen lærer deltakerne en metode for planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter som består av 3 konkrete trinn og en tilhørende verktøykasse.

Delegeringsmetoden

Undersøkelser viser at virksomheter ikke utnytter medarbeidernes kompetanse godt nok – og at medarbeiderne samtidig har mer å by på enn de får brukt. I denne modulen trener deltakerne på en metode som bidrar til både økt verdiskapning og måloppnåelse i virksomheten, samtidig som den enkelte medarbeider vil oppleve mer personlig læring, vekst og utvikling.

Nettverksgrupper

“Styrken i felleskapet ligger i den praktiske orienteringen og delingskulturen.” – Vibeke Møller Østby, seniorrådgiver HR, GIEK

Vi tilbyr flere fortrolige nettverk for profesjonell sparring og utvikling. Vi ser at deltakelse i slike nettverksgrupper skaper innsikt, mot og gjennomføringskraft. Vi starter der skoen trykker – i deltakernes egen arbeidshverdag. Vi deler erfaringer og får faglige påfyll av verktøy og teknikker fra fageksperter. Medlemmene deler og søker kunnskap og hjelper hverandre med forretningsmuligheter. Det viktigste kriteriet for å delta er at du er sulten på ny læring, og enda ikke har funnet alle svarene. Medlemmene i våre nettverk får i tillegg også en rekke fordeler på våre tjenester og produkter.

Nettverksgrupper-new

HR ledere og spesialister innen HR utvikling

Denne gruppen består av engasjerte HR-ledere og HR-spesialister. Hovedfokus er på temaer som kompetanseutvikling, lederutvikling, organisasjonsutvikling, endringsledelse, vanskelig samtaler, juridiske problemstillinger osv. Deltakerne melder selv inn ønsker om tema.

Operative ledere

Denne gruppen består av mellomledere i mellomstore og store organisasjoner og daglige ledere i små og mellomstore organisasjoner. På samlingene dekkes problemstillinger som deltakerne er opptatt av, som for eksempel motivasjon av medarbeidere, vanskelige samtaler, konflikthåndtering, å lede i endring etc.

Ny i lederrollen

Målgruppen for dette nettverket er ledere som er på vei inn i eller nye i en lederrolle. Nettverksgruppen går over ett år med oppstart av nye grupper hvert halvår (februar og august). Opplegget har en progresjon med relevant faglig innhold, verktøy og samtaler. I tillegg er det godt med rom for å ta opp deltakernes individuelle spørsmål og problemstillinger. Det legges også opp til at deltakerne har dialog mellom nettverksmøtene.

Rådgivning

Rdgivning-new

Våre konsulenter har lang og bred erfaring fra HR og ledelse, og kan bidra som sparringspartner og rådgiver i enkeltsaker eller som del av en prosess over tid. Vi hjelper  ledere med utfordringer knyttet til egen arbeidshverdag og de problemstillinger avdelingen og organisasjonen står overfor. I tillegg veileder vi enkeltindivider som ønsker en nøytral sparringspartner knyttet til egen karriere og karriereutvikling,enten det dreier seg om utvikling hos nåværende arbeidsgiver, eller ved ønske om å orientere seg eksternt i arbeidsmarkedet.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt