“Det er ikke det du sier til andre, men hva du sier til deg selv ” – Tom Karp, Professor i ledelse, Høyskolen Kristiania og Nord Universitet

Lede deg selv

De fleste av oss søker etter den gode følelsen av arbeidsglede i jobben vår. Når vi opplever arbeidsglede er det lett å gå på jobb, og det er lett å få ting gjort. Vi er i flytsonen.

Evnen til å forholde seg til seg selv og være våkent tilstede i eget liv vil være en av de viktigste ferdighetene vi kan utvikle fremover, både for eget personlig velvære, men også som konkurransefortrinn for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Evnen til å forholde seg til seg selv og være våkent tilstede i eget liv vil være en av de viktigste ferdighetene vi kan utvikle fremover, både for eget personlig velvære, men også som konkurransefortrinn for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Senter for erfaringsbasert ledelse har gjennomført et stort antall treningsprogrammer og tiltak innen stressmestring og personlig effektivitet, kommunikasjon og presentasjonsteknikk, samt forhandlinger og påvirkning. Vi tilbyr også karriereveiledning til enkeltpersoner, eller som del av et utviklingstiltak i en nettverksgruppe.

Vi støtter oss på forskning innen ledelse/selvledelse, psykologi og pedagogikk. Evalueringer viser at programmene gir resultater, både umiddelbart og målt etter et år.

lede-deg-selv

Stressmestring og personlig effektivitet

Målet med programmet er å skape bevissthet og innsikt i hva stress er og hva det gjør med oss, og gjennom endring av holdninger og adferd, forebygge demotivasjon og utbrenthet. Programmet legger opp til at deltakerne vil få konkrete tips og praktisk trening i å forholde seg klokt til en krevende arbeidshverdag. Les mer…

Last ned mer informasjon og pris her

Vurder å lage kort info om rekruttering til forskningsprosjekt