“Nytten av å dele og bearbeide erfaringer sammen med likesinnede er virkelig blitt synlig for meg. Nettverksgruppen bidrar med ny kunnskap, nye perspektiver – men også refleksjon og bevisstgjøring av lokal læringserfaring. Styrken i fellesskapet ligger i den praktiske orienteringen og delingskulturen. Motiverte medlemmer og engasjert nettverksleder er utvilsomt med på å styrke læringsbetingelsene.”


– Vibeke Møller Østby, senirorådgiver HR, Finanstilsynet

 

Nettverksgrupper

Vi tilbyr en rekke fortrolige nettverk for profesjonell sparring og utvikling. Erfaringsdeling og støtten deltakerne gir hverandre, skaper mot og gjennomføringskraft. Vi starter der skoen trykker – i deltakernes egen arbeidshverdag. Så finner vi gull blant hverandre, i tillegg til faglig påfyll med verktøy og teknikker av fageksperter. Medlemmene deler og søker kunnskap og hjelper hverandre med forretningsmuligheter. Det viktigste kriteriet for å delta er at du er sulten på ny læring, og enda ikke har funnet alle svarene.

Sted: Oslo

Status: Åpent for søknad, oppstart februar 2017

Struktur: Seks halvdagsmøter i året, samt ett sosialt arrangement

Les Mer

Sted: Oslo

Status: Åpen for søknad, oppstart februar 2017

Struktur: Seks halvdagsmøter i året, samt ett sosialt arrangement

Les Mer

Sted: Oslo

Status: Åpen for søknad, oppstart februar 2017

Struktur: Seks halvdagsmøter i året, samt ett sosialt arrangement

Les Mer

Sted: Oslo

Status: Åpen for søknad, oppstart februar 2017

Struktur: Seks halvdagsmøter i året, samt ett sosialt arrangement

Les Mer

Sted: Oslo

Status: Åpen for søknad, oppstart februar 2017

Struktur: Seks halvdagsmøter i året, samt ett sosialt arrangement

Les Mer

Last ned mer informasjon og pris her

Vurder å lage kort info om rekruttering til forskningsprosjekt