Noen av våre kunder

bisnode logo
delta logo
discovery networks norway
finanstilsy
giek
hr norge
hsn
info tjenester
kruse smith
lanekassen
medietilsynet
oppfolgingsenheten
null
“Samlingen dere hadde for ledergruppen var meget vellykket – inspirerende, strukturert og handlingsorientert. Dette kan dere! Glimrende at vi ikke gapte over for mye, men at vi virkelig leverte på det vi hadde bestemt.”

-Ronny Wang, CRM Insight

null
“Å ha sterk faglig kompetanse er ikke det samme som å få gjennomslag. Man må i tillegg ha et klart mål, gode relasjoner og effektive teknikker. I studiet Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser, ledet av Olav Johansen, fikk jeg en systematisert forståelse for påvirkning. Olav har en unik evne å trigge din tenkning og utfordre dine gamle vaner. Studiet har forandret måten jeg jobber på. Det har gitt meg ny læring, nyttige verktøy og helt klart større gjennomslagskraft.”

– Marcus D. Hall,  Norwegian Air Shuttle ASA

null
“Dette nettverket har vært veldig annerledes enn andre kurs og foredrag jeg har deltatt på. Det gir mer nytte i forhold til personlige utfordringer som jeg møter i min hverdag som leder. Det bidrar med konkrete tiltak og forhold jeg skal jobbe med mot neste samling. Kurslederen er dyktig til å dra inn faglig kunnskap rettet mot de situasjonene vi tar opp. Det er hyggelig, og samtidig inspirerende og nyttig å møte andre personer i lignende stillinger, med ulik alder og bakgrunn.”

– Jeanette Bendiksen, Get AS

null
“Jeg har deltatt i nettverksgruppe for ledere høsten 2015 og dette er noe av det mer matnyttige jeg har vært med på av kompetanseutvikling. Fasilitatoren er dyktig til å balansere både teori og praksis, og man får både faglig og personlig påfyll gjennom nettverket. Flere treff over seks måneder gjør at man får tid til å faktisk skape noen endringer i eget lederskap i løpet av perioden. Anbefales på det sterkeste.”

– Camilla Abrahamsen, Get

null
“Dette er vel omtrent den beste evalueringen jeg har sett av en kursholder noen gang – tilbakemeldingene fra kursdeltakerne er svært gode!»”

– Lars-Christian Elvenes, HR Norge

null
“Jeg har gjennom mitt medlemskap i praksisfellesskapet for HR-utvikling fått være bidragsyter til og mottaker av nyttig og dagsaktuell informasjon innenfor HR faget. Dette er viktig for meg som HR leder i en liten organisasjon med få interne faglige sparringspartnere. Gruppen fungerer godt på erfaringsdeling og gir innspill til gode diskusjoner. Jeg opplever at fasilitator bidrar med faglig god kompetanse og er trygg i fasilitatorrollen. ”

– Lillebil Larssen, Norsk Rikstoto

null
“Kan fortelle at dagens foredrag allerede har medført mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Her traff dere dem på hjemmebane!”

-Halvor Erikstad, Norsk Pasientskadeerstatning

null
“Nytten av å dele og bearbeide erfaringer sammen med likesinnede er virkelig blitt synlig for meg. Deltakelse i praksisfellesskapet bidrar med ny kunnskap, nye perspektiver og bevisstgjøring av lokal læringserfaring. Styrken i fellesskapet ligger i den praktiske orienteringen og delingskulturen.”

-Vibeke Møller Østby, GIEK

null
“Å delta i en slik nettverksgruppe gir meg anledning til å møte og dele erfaringer med kolleger som jobber med samme problemstillinger som meg, på tvers av virksomheter. Det gir også et nettverk av folk å spørre om råd, og sparre med i ulike situasjoner. Så setter jeg pris på at vi får konkrete verktøy som kan brukes i egen virksomhet. Veldig nyttig!”

-Ingvild Kyllingstad, Lånekassen

null
“Jeg har nå hatt glede av å være medlem i praksisfellesskapet for HR-ledere over et par år. Jeg setter særlig pris på å møte kolleger som alle deler et ønske om å utvikle seg, og villig deler av egne erfaringer. Kombinasjonen av teoretisk/faglig påfyll, dyktig veileder og gode samtaler og refleksjoner rundt hva som fungerer i praksis, er meget nyttig. Som eneste på HR i selskapet jeg jobber, er det å kunne sparre og få innspill på beste praksis fra andre med tilsvarende problemstillinger veldig verdifullt. Denne formen for læring kan absolutt anbefales.”

-Jannicke Martinsen, Bisnode Norge

null
“Boka “Om å påvirke” var spennende lesning! Interessante aktører som er med, og så er den veldig godt og lettfattelig skrevet sammenlignet med mange andre fagbøker. Nyttig!”

 – Henrik Aarnes Wiik, Your Communication AS